BDO får sex nya aktieägare

04 mars 2020

BDO får sex nya aktieägare. De nya aktieägarna är Kajsa Backas-Heikkilä, Andreas Holmgård, Harri Huikuri, Henrik Juth, Hanna Keskinen och Jan Kovero.  Alla de nya aktieägarna är experter som är anställda på företaget.

  • EM Kajsa Backas-Heikkilä ansvarar för vår Business Services & Outsourcing-service. Kajsa har arbetat på BDO sedan 2016.
  • CGR, OFGR Andreas Holmgård arbetar som regional direktör för Österbotten och ansvarar också för vårt verksamhetsställe på Åland. Andreas specialiserar sig på revision av ägardrivna företag och kommuner. Andreas började sin karriär som revisionsassistent på BDO Audiator år 2006.
  • JM Harri Huikuri, som leder skatt- och juridikteamet, specialiserar sig på både inhemsk och internationell indirekt beskattning samt beskattning av företagsarrangemang. Han har över 23 års erfarenhet inom beskattning, och förutom revisionssammanslutningar han har också arbetat på advokatbyråer och skatteförvaltningen. Harri har jobbat på BDO sedan 2018.
  • CGR Henrik Juth arbetar som revisor, särskilt med stora och medelstora internationella företag. Henrik började på BDO år 2016. Före det arbetade han i 15 år på stora revisionsföretag.
  • CGR, OFGR Hanna Keskinen arbetar som regional direktör för Birkaland. Hanna har mångsidig erfarenhet av revision såväl inom den privata som den offentliga sektorn, och hon verkar som expert vid olika interna revisionsuppdrag. Hon har jobbat på BDO sedan 2013.
  • EM, KHK-värderare Jan Kovero leder Valuation & Corporate Finance-teamet. Jan specialiserar sig på rådgivning vid företagsförvärv och värderingar. Jan kom till BDO år 2015.

- Jag önskar de nya aktieägarna varmt välkomna! De har alla visat flit, engagemang för samverkan, en vilja att hjälpa andra och att uppnå våra gemensamma drömmar. De är toppexperter inom sina respektive områden och har åtagit sig att erbjuda våra kunder utmärkt kundservice. Våra nya aktieägare är nyckelpersoner för genererandet av tillväxt för BDO och likaså för utvecklandet av affärsverksamheten och tjänsterna, säger verkställande direktör Taneli Mustonen.

I och med de nya utnämningarna ökar antalet aktieägare i BDO till 23. Genomsnittsåldern för aktieägarna är 53 år.

- Också i fortsättningen vill vi erbjuda våra meriterade anställda möjlighet att bli aktieägare för att möjliggöra uppnåendet av våra mål och drömmar, berättar Taneli Mustonen.

Om BDO

BDO är en av världens ledande revisions- och expertorganisationer. Vi erbjuder högklassiga revisions-, skatte- och rådgivningstjänster samt juridiska tjänster till företag, organisationer i den offentliga sektorn och andra samfund. Vi betjänar våra kunder med hjälp av våra fler än 88 000 experter i 167 länder. I Finland är vi över 200 anställda.