BDO:s beredskapsåtgärder inför coronavirusepidemin

16 mars 2020

BDO följer kontinuerligt med hur coronavirusläget utvecklas. Personalens, kundernas och de övriga intressentgruppernas hälsa är viktig för oss.

BDO följer kontinuerligt med hur coronavirusläget utvecklas. Personalens, kundernas och de övriga intressentgruppernas hälsa är viktig för oss.

I enlighet med vår beredskapsplan har vi vidtagit åtgärder för att främja personalens hälsa och trygga kundarbetets kontinuitet. Vi bedömer situationen dagligen och iakttar de finska myndigheternas rekommendationer. Vi uppdaterar fortlöpande våra instruktioner till personalen efter situationens utveckling.

Vi förbinder oss till kontinuitet i kundservicen även under exceptionella förhållanden.  Tillsvidare utför vi kundarbetet och håller alla möten på distans. Vi har använt flexibla arbetsmetoder sedan flera år och vi har full beredskap att arbeta över distansförbindelser.

Våra kundansvariga experter kontaktar kunderna i syfte att avtala om undantagsarrangemangen. Kunderna är också välkomna att ta kontakt med sina egna kontaktpersoner vid behov.