This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • BDO:s ekonomi räkenskapsperiod 2020

BDO:s tillväxt fortsatte i Finland och ute i världen

22 december 2020

BDO:s ekonomi räkenskapsperiod 2020

Finlands BDO:s omsättning var 25,2 miljoner euro under den räkenskapsperiod som avslutades 31.8.2020. Omsättningen ökade 3,2 procent från föregående räkenskapsperiod.

Under den avslutade räkenskapsperioden ökade antalet anställda med 12,4 procent till 244 personer. Utöver att antalet fast anställda har ökat stadigt, erbjöd vi under räkenskapsperioden praktikplatser för  fler än 30 experter som befinner sig i början av sina karriärer. 
 

All verksamhet utgår från viljan att hjälpa

Under den avslutade räkenskapsperioden erfor hela världen en omvälvning i och med coronapandemin. I samband med förändringen betonades kärnan för vår verksamhet, det till säga viljan att hjälpa.

– I mars ändrade vi våra verksamhetsmetoder i snabb takt och vi övergick till att delvis verka som en virtuell organisation. Även om vi hade befintliga goda rutiner och arbetsredskap för samarbete mellan kollegor på olika orter, måste vi vänja oss vid att kundbesöken blev virtuella och att alla diskussioner med kollegorna blev distansmöten. Samtidigt som vi själv vande oss med det nya, funderade vi på vad kunderna just nu behövde. Vi arbetar ständigt för att erbjuda högklassiga lösningar för förändringen och det nya normala, säger Taneli Mustonen, verkställande direktör vid BDO.

Förutom att hjälpa är centrala principer i vår verksamhet att revisionen och våra andra tjänster samt vår personal är oberoende, att sakkunnigarbetet håller hög kvalitet och att kundservicen är exceptionellt god.

Vi begär regelbundet att våra kunder ger respons på hur vi lyckats och vi utvecklar vår service och våra arbetsmetoder för att garantera att vi svarar på kundernas förväntningar även i framtiden.  90 procent* av respondenterna i vår enkät om kundtillfredsställelse gav oss vitsordet mycket god eller god. Det nettorekommendationsindex (Net Promoter Score) vi uppnådde var 61*, vilket är ett utmärkt resultat.
 

BDO:s globala tillväxt fortsatte

Också det internationella BDO-nätverkets omsättning fortsatte att öka under den avslutade räkenskapsperioden. Det internationella BDO-nätverket hade en sammanlagd omsättning på 9,2 miljarder euro. Jämfört med föregående räkenskapsperiod ökade tillväxten med 7,8 procent.  

Vår globala personalstyrka har ökat med 3,3 procent och är nu 91 054 personer. BDO betjänar kunder i 167 länder vid 1 658 verksamhetsställen. BDO Globals resultatmeddelande kan läsas här.

*) BDO:s undersökning om kundtillfredsställelse 06/2020.