• Samarbete

Samarbete

Vårt välgörenhetssamarbete och -donationer baserar sig på vår värdegrund, People helping people och är en del av BDO:s ansvarsverksamhet (ESG). 

Syftet med donationerna och verksamheten är att:

  • främja välbefinnande och hälsa (Stiftelsen Ronald McDonald Lastentalosäätiö, Joulupuu-insamlingen)
  • stärka jämställdheten och stödja företagande (Kvinnobanken/Kyrkans utlandshjälp) samt
  • skydda miljön och stödja naturens mångfald (FN Global Compact).

Vi stödjer ovan nämnda mål under vår pågående strategiperiod genom donationer och samhälleligt deltagande. 
BDO deltar också i UN Global Compact, ett företagsansvarsinitiativ startat av FN som främjar och utvecklar företagens samt samfundens ekologiska, sociala och ekonomiska ansvar genom att utnyttja de tio principerna för FN:s Global Compact och tio mål för hållbar utveckling.

Våra fyra egna fokusområden är god hälsa och välbefinnande, klimatåtgärder, minskad ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen.Vårt samarbete med de unga idrottarna
 

Basketspelaren Eero Innamaa