• Organisation

Organisation

De fyra affärområdena inom vår organisation är:

  • revision
  • skattetjänster
  • rådgivningstjänster samt
  • utkontrakteringstjänster för ekonomiförvaltning

Affärsområdena kompletteras med stödfunktionerna marknadsföring, kommunikation och försäljning, personal och administration samt riskhantering. 

 

Internationella BDO 

BDO-koncernen i Finland hör till ett internationellt samarbetsnätverk av revisionsbyråer. BDO är den femte största organisationen som erbjuder revisions- och experttjänster, såväl i Finland som internationellt. BDO Oy har undertecknat ett medlemsavtal med BDO International Ltd, ett bolag registrerat i England.

De nationella medlemssammanslutningarna i BDO är separata och självständiga juridiska enheter. Alla medlemssammanslutningar har förbundit sig till bästa praxis inom branschen, som högklassiga tjänster samt att upprätthålla yrkesmässiga verksamhetsprinciper, expertis och riskhantering. 

BDO är verksamt i 164 länder och har över 111 000 experter. I Finland har BDO cirka 300 anställda på olika håll i landet.   

 

Ägarskap och delägare

Alla delägare i BDO är anställda av företaget och medverkar aktivt i den dagliga verksamheten. 

 

Styrelsen och ledningsgruppen

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där bolagets styrelse väljs. Styrelsen väljer den verkställande direktören och ledningsgruppen. Styrelsens ordförande och över hälften av styrelsemedlemmarna är av Centralhandelskammaren godkända revisorer som arbetar i bolaget. Styrelseordförande är Tiina Lind

Verkställande direktören sköter bolagets löpande administration i enlighet med styrelsens beslut och anvisningar. BDO Oy:s verkställande direktör är Taneli Mustonen
Ledningsgruppen bistår verkställande direktören vid beredning av beslut, beslutsprocessen och den operativa ledningen. 

Mer information om BDO Finlands organisation och förvaltningsstruktur återfinns i vår Transparensrapport.