• Balansering av ekonomin

Balansering av ekonomin

Kommunernas roll och uppgifter står inför stora förändringar. En balanserad ekonomi är en förutsättning för att kommunens tjänster och uppgifter ska kunna genomföras. När ekonomin är i balans och gränserna för hållbar ekonomi är identifierade, kan kommunen fokusera på sin egen roll och öka sin betydelse som utvecklare av välfärden och livskraften inom sitt område. 

Våra experter stödjer kommunernas handlingsförmåga och en balanserad ekonomi genom att erbjuda sakkunniga och tillförlitliga synpunkter på utrednings-, ändrings- och utvecklingsprocesserna inom kommunernas ekonomi. 

 

Vi stödjer kommuner och samkommuner bland annat i:

  • analys av det ekonomiska nuläget
  • bedömning av balanseringsbehovet
  • att finna balanseringsmetoder samt
  • stöd och uppföljning av saneringsprogram för ekonomin.