• Bolagisering och ändring av koncernstruktur

Bolagisering och ändring av koncernstruktur

Många olika saker påverkar koncernstrukturen och dess ändringsbehov. Ägarens strategiska riktlinjer styr ändringen av koncernstrukturen, eftersom koncernstrukturen ska motsvara ägarens mål och behov. 

Bolagens ägandeform och koncernstrukturens betydelse framhävs, när ägaren är en kommun eller en annan begränsat inkomstskattskyldig aktör. Genom bolagisering och ändring av koncernstrukturen är det ofta möjligt att få betydande försäljningsvinster för moderbolaget eller ägarkommunen. Som bäst betjänar en ändring av koncernstrukturen ägarens behov genom att förutom generera betydande försäljningsvinster även utgöra ett skattemässigt och verksamhetsmässigt effektivt sätt att uppfylla de mål som ställts upp för verksamheten. 

 

Vi betjänar kommunkoncerner bland annat i:

  • planering och ändring av koncernstrukturer
  • omorganisering och bolagisering av verksamheter och i samarbetsstrukturer
  • frågor rörande utkontraktering
  • grundande av företag
  • fusioner och fissioner, överlåtelse av rörelse och aktiebyte
  • upplösning av sammanslutningar
  • värdebestämningar samt 
  • försäljning av företag och branscharrangemang.