• Strategi och ledarskap

Strategi och ledarskap

Vi stödjer våra kunder inom den offentliga sektorn vid förändringsledning och strukturreformer. Vi hjälper kommuner att planera en kommunstrategi som baserar sig på information, där kommuninvånarnas välfärd och behov utgör en synpunkt. Våra experter stödjer även kommunerna när strategin omsätts i praktiken samt vid bedömningen av uppställda mål. Med hjälp av de metoder som vi utvecklat är det möjligt att förutse konsekvenserna av kommunreformen. 

Våra rådgivningstjänster för strategi och ledarskap omfattar:

  • utarbetande av strategi
  • ändring av kommunala strukturer
  • uppbyggande av samarbetsorganisationer 
  • reform av servicenätverk och organisationsstrukturer 
  • utveckling av serviceprocesser 
  • produktivitetsutveckling samt
  • utveckling av lednings- och styrningssystem.