• Energi och miljö

Energi och miljö

En tillräcklig och kostnadseffektiv energiproduktion och säkerställande av energiöverföringen är väsentliga och aktuella frågor för såväl politiska beslutsfattare, företag som konsumenter. Dessutom påverkas branschen av målen om att minska koldioxidutsläpp, förbättra energieffektiviteten i produkter och tjänster och att gynna förnybara energikällor. Samtidigt skapar förändringen inom branschen nya tillfällen för företagare, investerare och innovationsskapare. 

Vi hjälper våra kunder att säkerställa att den ekonomiska informationen är tillförlitlig, att branschbestämmelser iakttas och att särdragen i beskattningen beaktas. Vi kan även hjälpa våra kunder att bättre förbereda sig på risker inom branschen med hjälp av våra riskhanteringstjänster. Vi har gott om erfarenhet av revision, företagsarrangemang och beskattning i företag inom energibranschen. I och med omfattande erfarenhet inom den offentliga förvaltningen känner vi även till särdragen i företag som ägs av kommuner och staten. Bland våra kunder finns tiotals kommunalt ägda företag inom energibranschen. 

 

Våra tjänster för företag inom energi- och miljöbranschen omfattar bland annat:

  • revision
  • riskhanteringstjänster
  • företagsarrangemang
  • due diligence
  • skattefrågor samt
  • risk- och kontinuitetskartläggningar av informationssystem