This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • Föreningar, stiftelser och allmännyttiga samfund

Föreningar, stiftelser och allmännyttiga samfund

Våra experter har en lång erfarenhet av revision, projektrevision och skatterådgivning för föreningar, stiftelser och allmännyttiga samfund. Bland våra kunder finns hundratals stiftelser, föreningar och övriga icke vinstdrivande samfund inom olika branscher. 

Vi följer kontinuerligt med förändringar och prejudikat inom branschen. Vi stödjer våra kunder i till exempel utredningen av status som allmännyttigt samfund eller samfundets momsskyldighet. Vi har även en omfattande kunskap om projekt. 

Transparenskraven ökar ständigt även för aktörer inom tredje sektorn. Vi hjälper samfund att öka transparensen i sin verksamhet, finansiering eller till exempel beträffande den närmaste kretsen. Dessutom hjälper våra riskhanteringstjänster föreningar och stiftelser att förbereda sig för förändringar i ekonomin eller verksamheten. 

 

Våra tjänster för stiftelser, föreningar och andra allmännyttiga aktörer omfattar bland annat:

 • revision
 • projektrevisioner (inklusive projekt finansierade av STEA, ministerier, stiftelser, EU, Business Finland och Sitra)
 • beskattning
 • riskhantering
 • intern revision
 • utredning av missbruk
 • IT-revisioner
 • ICT-konsulttjänster, inklusive datasäkerhet, dataskydd och cybersäkerhet
 • juridisk rådgivning samt
 • strategi och ledarskap, särskilt för aktörer inom välfärds-, social- och hälsobranschen.