This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Välfärds-, social- och hälsovårdstjänster

Välfärds-, social- och hälsovårdstjänster

Social- och hälsovård är den största kommunala sektorn och en viktig del av det finländska välfärdssamhället. Kommunernas tjänster och social- och hälsovårdstjänsterna befinner sig för närvarande i centrum för stora förändringar i och med att roller, ansvarsområden och strukturer förnyas. Under reformen är det viktigt att fundera över vilken roll kommunen kommer att få som producent av välfärds-, social- och hälsovårdstjänster. 

I och med reformen vill man förutom öka kommuninvånarnas välfärd och minska hälsoskillnaderna även effektivisera servicekedjan och förbättra produktiviteten. Målet är att de som anlitar tjänsterna kan uppleva att de kan påverka, göra val och ta ansvar. 

Våra experter utgör ett team som specialiserar sig på välfärdstjänster och har en gedigen kunskap om rådgivning, välfärdsledarskap samt praktiskt arbete inom social- och hälsovårdssektorn. Kunden ligger alltid i fokus för vår verksamhet. Vi erbjuder rådgivning som ett team med flera olika aktörer och vid behov konsulterar vi experter inom vår internationella organisation. 

Vi har bland annat utvecklat arrangemangs-, lednings- och servicestrukturer för social- och hälsovården i kommuner samt styrningsmodeller som stödjer dessa genom flera olika projekt. Genom vår verksamhet har vi strävat efter att stödja en reform för att främja hälsa och välfärd.