• Särskilda granskningar

    Tydlighet och transparens i organisationens verksamhet

Särskilda granskningar

Särskild granskning behövs till exempel vid misstanke om brott mot en lag eller förordning i en sammanslutnings ekonomiförvaltning. Granskningen kan i samband med utredning av missbruk till exempel gälla definitionen av uppgifter, behörigheter och ansvarsområden och anvisningarna för intern kontroll. Särskilda granskningar gäller ofta företagssaneringar eller konkurser. I dessa fall iakttas rekommendationerna av delegationen för konkursärenden vid genomförandet av granskningen.

Våra experter som specialiserar sig på särskilda granskningar har en omfattande granskningserfarenhet av organisationer av alla typer och storlekar samt situationer som förutsätter granskning. Omfattningen och fokusområden av särskilda granskningar avtalas från fall till fall tillsammans med kunden.

 

Etisk kommunikationskanal

Vi erbjuder även tjänsten Etisk kommunikationskanal (även känd som Whistle Blower), som är en konfidentiell och effektiv metod för att anmäla misstankar om missbruk eller obehörig verksamhet som iakttagits i organisationen. Etiska kommunikationskanaler ger värdefull feedback både inom och utanför organisationen, till exempel av affärspartner, och de möjliggör snabbt ingripande i oklara situationer. En Etisk kommunikationskanal är också ett bra sätt att främja och effektivisera organisationens transparens.

Läs mer: Etisk kommunikationskanal