• Global Outsourcing

  Global kompetens via en kontaktperson

Internationella ekonomiförvaltningstjänster

Våra experter stödjer företag som håller på att internationaliseras och som etablerat en internationell affärsverksamhet att uppfylla målen för internationell ekonomiförvaltning.

Våra internationella ekonomiförvaltningstjänster omfattar bland annat:

 • löneadministration
 • bokslutstjänster
 • företagsskattedeklarationer
 • deklarationer av indirekt skatt
 • bokföring
 • kassahantering och betaltjänster
 • grundande av företag och myndighetsanmälningar
 • IXBRL/XBRL-tjänster.


Global kompetens som koordineras centralt

Vi erbjuder företag med global verksamhet ett enkelt sätt att säkerställa att internationella bestämmelser iakttas utan att en lokal ekonomiavdelning behöver grundas i varje verksamhetsland. Vi erbjuder lokala experters sakkunskap samordnad från Finland.

Företaget kan outsourca verkställandet av de landsspecifika skyldigheterna för sina dotterföretag, filialer och fasta verksamhetspunkter. Våra lokala experter säkerställer att verksamhetslandets förordningar och bestämmelser följs. Tack vare vårt verksamhetssätt kan du fokusera på att förverkliga din globala vision och samtidigt förvissa dig om att allting fungerar som det ska i bakgrunden.

Våra kunder får tillgång till en portal för att följa upp hur myndighetsförpliktelser och andra månatliga rutiner inom ekonomiförvaltningen avancerar på varje verksamhetsställe.

Portalen säkerställer datasäker delning av material och innehåller även aktuella ekonomisk information för varje verksamhetsland.
 

Vi hjälper våra kunder att försäkra sig om att:

 • ekonomiförvaltningen är transparent och kontrollerad 
 • ekonomiförvaltningsrutinerna är harmoniserade i hela världen
 • personalen kan fokusera på sin kärnkompetens i stället för att hantera ekonomiförvaltningens stödfunktioner
 • kunden får visshet om att myndighetsförpliktelserna sköts professionellt och i rätt tid i alla verksamhetsländer.