• Kalkyler och rapporteringstjänster

    Tillförlitlig information om din organisations ekonomiska situation

Kalkylerings- och rapporteringstjänster

En välskött och pålitlig ekonomiförvaltning har en nyckelställning för uppföljning av affärsverksamheten. Många utvecklingsprojekt och ändringar förutsätter dock ett omfattande och systematiskt angreppssätt för att deras direkta och indirekta effekter ska kunna utvärderas med tillräcklig säkerhet. Man måste kunna åskådliggöra prognoskalkylernas träffsäkerhet och riskkoefficienter.

Våra experter har omfattande praktisk erfarenhet av värdebestämningar rörande företagsarrangemang samt modellering av tillhörande affärsrisker och synergifördelar.

Inom internationell affärsverksamhet – både import- och exportföretag – är det motiverat att informera om den egna ekonomiska situationen och pålitligheten med hjälp av nyckeltal och rapporter som baseras på internationella redovisningsstandarder. De mest typiska anvisningarna är IFRS och US GAAP. 

Behovet av standardbaserad rapportering kan vara kontinuerligt eller till exempel kopplat till ett EU-finansierat utvecklingsprojekt. I bägge fall är det oftast inte kostnadseffektivt att köpa en redigering av en finländsk rapport till önskad standard av en utomstående expert.

 

Vi erbjuder följande tjänster för kalkyler och rapporteringar:

  • intern redovisning
  • kostnadsredovisning
  • uppgörande av prognoser
  • kassaflödesprognoser
  • investeringskalkyler samt och
  • IFRS-, US GAAP- och SOX-rapportering.