This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Outsourcing av ekonomiförvaltning

Outsourcing av ekonomiförvaltning

Till våra outsourcingtjänster för ekonomiförvaltning hör bland annat:

  • grundandet av företag, myndighetsanmälningar och protokoll samt adresstjänst
  • bokföring
  • löneadministration
  • deklarationer av indirekt skatt
  • företagsskattedeklarationer
  • kassahantering och betaltjänster och
  • bokslutstjänster.

Att outsourca ekonomiförvaltningen kan gagna företaget på många olika sätt. Kontinuiteten i processerna och kvaliteten på arbetet säkerställs när varje uppgift tilldelats både en expert och en vikarie. Företaget behöver inte övervaka att ekonomiförvaltningssystemen fungerar eller är uppdaterade, utan kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Våra standardiserade processer gagnar företagets riskhantering, och arbetets kvalitet håller en hög nivå tack vare att vi kontinuerligt förbättrar ekonomiförvaltningsprocesserna, tillämpar de bästa arbetssätten och utbildar och motiverar våra experter. Våra experter har satt sig in i branschens bästa praxis och lösningar i sammanslutningar av olika storlek. Utkontraktering leder även ofta till stora kostnadsbesparingar.