This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • Affärssystemplattform NetSuite

BDO och Oracle NetSuite

Våra experter hjälper er att hitta det rätta systemet för verksamhetsstyrning. Genom stark kompetens i ekonomi och ekonomiska processer säkerställer vi att systemet för verksamhetsstyrning smidigt svarar mot kundens behov. Våra experter har ett omfattande kunnande i såväl ekonomiledningens användnings- och rapporteringsbehov som projekthantering och stöd för införande av teknologi.

BDO Finland blev Oracles NetSuite-partner 2020. Globalt sett är BDO en av NetSuites viktigaste strategiska allianspartner. I och med samarbetet kan vi erbjuda lösningar för den ökande efterfrågan på molnlösningar som medelstora företag har. Då NetSuite väljs som system för verksamhetsstyrning stöder vi er vid införandet och utnyttjandet. Våra experter säkerställer att NetSuite betjänar er affärsverksamhet på bästa möjliga sätt.

Våra experter

 • ger projektet en stark kompetens i ekonomi och ekonomiska processer
 • säkerställer att systemet lämpar sig för kundens affärsverksamhet
 • driver igenom en kontrollerad och väl ledd införandeprocess som beaktar riskerna
 • hjälper att välja till systemet för verksamhetsstyrning de väsentliga funktioner som stöder affärsverksamheten
 • hjälper att planera och utveckla rapporteringen
 • kan sköta kundens ekonomiprocesser och HR-processer som utlokaliserade tjänster
 • ger stöd för utvecklingsarbetet.

 

NetSuite lämpar sig för tillväxtföretagens behov

NetSuite är ett innovativt system för verksamhetsstyrning som lämpar sig särskilt för växande företag samt företag som utövar internationell affärsverksamhet eller som håller på att utvidga sin verksamhet internationellt. NetSuite är en effektiv, helt integrerbar programvara som stöder ekonomi-, verksamhetsstyrnings-, logistik-, HR-, CRM- och omnichannel-processer. NetSuite skiljer sig från andra ERP-system på grund av sin funktionalitet, användarvänlighet och flexibilitet. Tack vare sina egenskaper som kan skräddarsys kan det kopplas smidigt till kundens föränderliga behov.

NetSuites styrkor:

 • Omfattar mångsidigt alla delområden inom affärsverksamhet och är ett enhetligt system för hela företagets behov.
 • Systemet har planerats särskilt för företag som siktar mot internationella marknader.
 • Kan skalas upp enligt företagets behov för affärsverksamheten. Systemets moduler gör det möjligt att skapa en lösningshelhet som lämpar sig för företaget.
 • NetSuite är ett kostnadseffektivt system. Användningskostnaden bestäms utifrån företagets storlek, antalet användare och de valda tjänsterna.
 • Molntjänsten som är oberoende av tid och plats stöder mobilt arbete. Man når NetSuite-systemet via nätet och det kan även användas mobilt.
 • NetSuites flera telefoncentraler, automatiska säkerhetskopiering och noggranna servicenivååtaganden garanterar en stark datasäkerhet.

 

Oracle NetSuite har hjälpt organisationer att växa, expandera och anpassa sig till förändringar i över 20 år. NetSuite erbjuder flera molnbaserade applikationer som innehåller ekonomiförvaltning/planering av företagets resurser (ERP), lagerhantering, personalförvaltning, automatisering av experttjänster och handel genom flera kanaler. Oracle NetSuite används redan av 22 000 kunder i 203 länder. Mer information finns på adressen https://www.netsuite.com.