• Cybersäkerhet

Cybersäkerhet

Våra cybersäkerhetstjänster hjälper våra kunder att säkra sina digitala tillgångar, information, rykte och företagskontinuitet när de utnyttjar de möjligheter digitalisering ger.

Vi stöder våra kunder genom bland annat bedömning av cyberrisker, säkerhetsrevisioner och datainsamling. De gör det möjligt för oss att identifiera risker och hot och att skydda kundens egendom.

Våra cybersäkerhetstjänster implementeras i samarbete med BDO Norge, en av de ledande experterna inom cybersäkerhet i Norge. BDO:s CERT-team, Computer Emergency Response Team, består av över 20 experter som hjälper kunder att skydda sina digitala tillgångar och upptäcka och svara på säkerhetshot.
 

Identifiering

Vi hjälper företag att identifiera och förbereda sig för säkerhetsrisker genom rådgivningstjänster och tekniska säkerhetstest

Vi erbjuder följande tjänster:

 • inspektionstjänster och dokumentationsutveckling
 • kartläggning och värdering av de viktigaste tillgångstyperna, riskkartläggningar och säkerhetsrevisioner
 • rådgivning om cybersäkerhet
 • rådgivning och revisioner av säkerhetsramar, bästa praxis och lagstiftningsfrågor
 • säkerhetstest som sårbarhetstest, applikationstest och intrångstest.

 

Säkring

Att hantera cyberrisker förhindrar skador och förluster. Kritisk tillgångskartläggning, bedömning av säkerhetsrisker och fastställande av risknivå är klossar som stöder företagets verksamhet och mål.

Vårt cyberssäkerhetsteam erbjuder råd om att hitta omfattande och kostnadseffektiva säkerhetsåtgärder som är anpassade till ditt företags tillgångar och riskprofil.

Vi erbjuder följande tjänster:

 • råd och support för att förbättra systemsäkerheten och datakryptering
 • öka medvetenheten om phishing och testa sårbarheter för cyberattacker i olika nivåer i organisationen.

 

Uppfattning

Våra säkerhetsanalytiker analyserar kontinuerligt företagssystem och nätverkstrafik för att upptäcka avvikelser. Vår teknologilösning gör det möjligt för våra experter att analysera stora mängder nätverkstrafik och systemprestanda i realtid.

Vi erbjuder följande tjänster:

 • säkerhetsövervakning av nätverk, terminaler och molntjänster
 • identifiering av externa och interna hot genom anteckningar och avvikelser
 • aktuell spårning och uppdatering av intelligenshot för att stödja upptäckt och svar.

 

Mottaglighet

Våra experter på cybersäkerhet är specialiserade på kränkningar av cybersäkerhet. Snabb mottaglighet är nyckeln till att förebygga eller minimera förluster när en säkerhetsattack inträffar.

Den cybersäkerhetstjänst som utvecklats av BDO Norge var den första privata säkerhetsleverantören i landet som uppfyller kraven i den Norska Nationella Säkerhetsmyndighetens kvalitetssystem för hantering av digitala incidenter.

Vi erbjuder följande tjänster:

 • telefonstöd dygnet runt
 • kundspecifika varningar om hot och sårbarheter
 • incidentrespons – både på plats och på distans
 • tekniska, taktiska och strategiska analyser.

 

Återhämtning

Incident Response -teamet strävar efter att återställa normal drift så snabbt och effektivt som möjligt. Våra erfarna experter är vana att arbeta med kunder på både teknisk och strategisk nivå.

Vi erbjuder följande tjänster:

 • rådgivning och teknisk support efter incidenten (katastrofåterhämtning / planering av kontinuitet i företaget)
 • utför kostnadseffektiva granskningar baserade på transaktionsrapportens resultat.