• Konsultation för
    informationsadministration

    Stödjer din organisations informationsadministration din affärsverksamhet?

Stödjer din organisations informationsadministration din affärsverksamhet?

Vi hjälper våra kundorganisationer att utveckla sin informationsadministration samt säkerheten och effektiviteten i IT-systemmiljöer med hänsyn till branschens datasäkerhetskrav. Vi stödjer kunden även vid genomförande och uppföljning av de föreslagna utvecklingsåtgärderna.