• Övergripande arkitektur

  Tydliga och stabila verksamhetsprocesser

Övergripande arkitektur

Den övergripande arkitekturen beskriver hur delarna i den helhet som organisationen utgör – olika enheter, människor, processer, information och informationssystem – kopplas samman med varandra. Den övergripande arkitekturen är ett strategiskt ledningsverktyg för att styra verksamhets- och ICT-utvecklingen mot önskade mål.

Offentliga myndigheter ska planera och beskriva sin övergripande arkitektur i enlighet med informationsförvaltningslagen.
 

Fördelar med övergripande arkitektur

 

Med hjälp av en övergripande arkitektur säkerställer du att din organisation:

 • skapar en helhetsbild av organisationens verksamhet och strukturer
 • upptäcker överlappande funktioner och lösningar samt och
 • analyserar effekterna av ändringar i arbetsredskap.

Vi utarbetar en individuell arbetsplan utifrån utgångsläget i din organisation. Med hjälp av planen säkerställer vi både kundens vision för arbetet med den övergripande arkitekturen och effektiva arbetsmetoder. Vi arbetar tillsammans med kundens egna experter och vill säkerställa att kunskaperna och färdigheterna överförs till dem vid sidan av arbetet.

Våra experter har en omfattande erfarenhet av praktisk arbete med övergripande arkitekturer från många olika verksamhetsmiljöer och branscher. Våra kunder omfattar organisationer inom statsförvaltningen, kommuner och företag.

 

Våra tjänster för övergripande arkitektur omfattar:

 • beskrivningar av nuläget
 • måldefinition
 • utveckling av en hanteringsmodell
 • mognadsnivåanalyser
 • projektplanering samt och
 • utbildning.

 

Övergripande arkitektur som en del av våra andra rådgivningstjänster

Vi utnyttjar övergripande arkitektur som en tankemodell i alla uppdrag, som strategiarbete, riskhantering, upphandling, projekthantering, bokslut, intern revision samt i tjänster rörande datasäkerhet. Tillsammans med kunden tydliggör vi kundorganisationens vision innan uppdraget inleds. Vi disponerar och konkretiserar – vi har ett omfattande perspektiv som beaktar samarbetet mellan olika branscher.