• Projektledartjänster

    Du får fokusera på din kärnkompetens
    – vi tar hand om projekthanteringen

Projektledartjänster

I projekt sker många förändringar med en skräll. Det är viktigt att bedöma utmaningar och problem i ett tidigt skede, hitta den lämpligaste lösningsmodellen och rätt kompetens för att projektet ska lyckas. Våra experter hjälper och stödjer dig under alla projektfaser.

Tillsammans med vår kund tar vi fram handlingssätt för att projektet ske ge bästa möjliga slutresultat, konkurrensfördel eller ekonomiska resultat. Våra projektledningstjänster frigör tid för din organisations personal och ger arbetsro så att de kan fokusera på sina kärnkompetenser.

Vi hjälper till med förberedelser innan projektstart, som preliminära utredningar, kartläggning av nuläget och upphandlingar. Våra experter med fokus på projekt tar även hand om organiseringen, ledningen, dokumenteringen och rapporteringen av projektet.

 

Vi erbjuder följande projekthanteringstjänster:

  • projektledartjänster
  • utveckling av projektverksamhet samt och
  • projekthantering.