• Förebyggande av oegentligheter

Lär dig upptäcka och förebygga oegentligheter

Situationer som föranleds av oegentligheter, oetisk verksamhet och olika tolkningar av avtal eller myndighetsbestämmelser kan orsaka omfattande skada för både organisationens anseende och ekonomi. Det är av största vikt att förutse och förbereda sig på oegentligheter, eftersom om dessa realiseras krävs ofta snabba reaktioner. Vi erbjuder företag, organisationer inom den offentliga förvaltningen, föreningar, stiftelser och andra samfund mångsidiga tjänster för att förebygga och utreda oegentligheter. Vi hjälper våra kunder utvärdera oegentligheter om oegentligheter, utreda oegentligheter eller annan osaklig verksamhet, där ledningen, de anställda eller tredje parter är inblandade.

Våra tjänster omfattar även konsulttjänster och utbildning för att upprätta program för att förhindra korruption och oegentligheter. I samarbete med det internationella BDO-nätverket erbjuder vi omfattande tjänster för att förhindra och utreda oegentligheter överallt i världen.

 
Våra tjänster för förebyggande av oegentligheter omfattar:

 
Våra tjänster för utredning av oegentligheter omfattar: