• Oegentligheter

  Lär dig upptäcka och förebygga oegentligheter

Förebyggande av oegentligheter

Våra tjänster för förebyggande av oegentligheter omfattar:

 • konsultering gällande antikorruptionsåtgärder
 • utvecklande av anti-penningtvätt
 • konsultering gällande förebyggande av oegentligheter
 • etisk kommunikationskanal-tjänsten (Whistle Blowing Services)
 • analys av oegentligheter relaterade till datanät
 • hjälp vid företagsundersökningar, inklusive bakgrundsutredning samt
 • datasäkerhetsutbildningar.

 

Konsultering gällande antikorruptionsåtgärder

Korruption avser oegentligheter av offentlig makt till egen vinning eller missbruk av en tilldelad maktposition till egen vinning. Våra tjänster för antikorruptionsåtgärder omfattar:

 • utveckling av antikorruptionsprogram och införande av dessa tillsammans med kunden
 • personalutbildning om kraven i Finlands lagar och bestämmelser
 • hjälp vid skapandet av påföljdsförfaranden för förbrytelser
 • konsultering gällande utarbetande av antikorruptionsprogram samt
 • utbildning i antikorruptionsfrågor

 

Utvecklande av anti-penningtvätt

Vi erbjuder våra kunder konsulttjänster för utarbetandet av verksamhetsprinciper och anvisningar avsedda att förhindra penningtvätt. Vi erbjuder även utbildning i frågor rörande anti-penningtvätt.


Konsultering gällande förebyggande av oegentligheter

Med hjälp av konsultering gällande förebyggande av oegentligheter hjälper vi kunden att göra förebyggande av oegentligheter en del av organisationens normala rutiner. Våra konsulteringstjänster för förebyggande av oegentligheter omfattar:

 • utveckling och införande av program för förebyggande av oegentligheter
 • utvärdering av befintliga program för förebyggande av oegentligheter
 • personalutbildning om kraven i enlighet med lagar och bestämmelser
 • stöd för införande av uppföljningsförfarande för förbrytelser
 • handledning vid grundandet av grupper för förebyggande av oegentligheter
 • genomförande och hantering av analyser om oegentligheter samt
 • utbildning om att upptäcka och utreda oegentligheter samt för uppgörande av program för att förebygga oegentligheter.

Våra tjänster för förebyggande av oegentligheter omfattar även tjänsten Etisk kommunikationskanal (Whistle Blowing) och tjänster gällande bindningar, som Investigative Due Diligence och en bindningsregistertjänst. 

 

Programmen för förebyggande av oegentligheter omfattar bland annat:  

 • rekryteringsprocessen inklusive bakgrundskontroll (straffregister, tidigare anställningsförhållanden, äktheten i skol- och studiebetyg, övriga affärskopplingar, kreditupplysningar osv.)
 • uppbrottsprocessen, inkl. en personlig riskanalys
 • upphandingsprocessen, inkl. farliga arbetskombinationer, behörighet för godkännande och tillträde, upphandingspraxis
 • avtalshanteringen, inkl. rätt till att ingå avtal, firmateckningsrätt och behörighet för godkännande, användning av avtalsregister, praxis för avtalsjämförelser vid fakturering
 • förändringsledning, inkl. nedläggning av dotterbolag och filialer samt
 • företagsförvärv, där alla ovan nämnda frågor beaktas.

 

Analys av oegentligheter relaterade till datanät

Tillsammans med våra kunder genomför vi riskanalyser relaterade till datanät och utbildar våra kundorganisationer i datasäkerhetsfrågor. 

 

Företagsundersökningar

Med hjälp av företagsundersökningar kartläggs risker förknippade med företagsförvärv, investeringar eller affärsrelationer.  Våra företagsundersökningstjänster omfattar:

 • hjälp vid genomförande av ett eventuellt företagsförvärv, investering eller affärsrelation
 • proaktiva undersökningar om en person eller ett företag:
  • bakgrundskontroll av säljare, eventuella straffregisteranteckningar, affärsförbud, andra affärsrelationer, kopplingar till Ryssland, Baltikum osv.
  • kontroller av affärspartner
  • avtalskontroller samt
  • kontroller gällande eventuella juridiska risker förknippade med lagar/bestämmelser, vilka omfattar betalning av skatt och pensioner, iakttagande av arbetarskyddsbestämmelser och kollektivavtal samt eventuella miljö- och/eller ansvarsförbrytelser eller eventuell penningtvätt.