• Oegentligheter

  Lär dig upptäcka och förebygga oegentligheter

Utredning av oegentligheter

 

Våra tjänster för utredning av oegentligheter omfattar:

 • antikorruptionsundersökningar
 • undersökningar gällande förebyggande av penningtvätt
 • utredning av datatrafikmissbruk
 • utredning av oegentligheter av interna och externa aktörer samt
 • utredning av olika misstänkta brott (till exempel bokföring, aktiebolagslagen, registeranteckning).
   

Antikorruptionsundersökningar

I antikorruptionsundersökningar  hjälper vi våra kunder att både bedöma misstänkta korruptionsfall samt utreda situationer där korruptionsmisstankar har framkommit. Utredningarna kan genomföras som en del av en större utredning av misstänkt oegentligheter eller som ett separat utredningsarbete.

 

Undersökningar gällande förebyggande av penningtvätt

Vi hjälper våra kunder att bedöma misstänkta fall av penningtvätt eller att göra en utredning när misstänkt penningtvätt har framkommit. Utredningarna kan genomföras som en del av en större utredning av misstänkt oegentligheter eller som ett separat utredningsarbete.

 

Utredning av oegentligheter relaterat till datanät

Vid utredningen av oegentligheter relaterat till datanät testar man om datanätet har hackats. Uppdrag gällande sökning och analys av elektroniskt material genomförs av personer som specialiserat sig på detta.

 

Utredning av oegentligheter av interna och externa aktörer

Om organisationen misstänker att ett missbruksfall har inträffat trots rutinerna för förebyggande av oegentligheter, utreder vi fallet och lägger fram möjligheter att utveckla förebyggandet av oegentligheter.

 

Våra tjänster för utredning av oegentligheter av interna och externa aktörer omfattar:

 • bedömning av det misstänkta oegentlighetsfallet
 • utredning av det misstänkta oegentlighetsfallet antingen som en del av en större utredning av misstänkta oegentlighetsfall eller som en separat utredning samt
 • utveckling av den interna kontrollen så att organisationen kan skydda sig motsvarande fall i framtiden.

 

Utredning av misstänkta brott

Vi hjälper till att utreda misstänkta brott till exempel gällande bokföringen, aktiebolagslagen eller registeranteckningar.

 

Våra tjänster för utredning av misstänkta brott omfattar:

 • bedömning av misstänkta missbruksfall i den interna och/eller externa redovisningen
 • bedömning av misstänkta bokföringsbrott samt andra brottsmisstankar gällande företagets eller sammanslutningens verksamhet
 • särskilda granskningar gällande misstänkta oegentligheter inom organisationen
 • särskilda granskningar gällande konkurser och företagssaneringar samt
 • särskilda granskningar gällande minoritetsintresssen.