• Rådgivningstjänster för ledningen:

    Bra ledarskap är nyckeln till organisationens framgång

Rådgivningstjänster för ledningen

Bra ledarskap är nyckeln till organisationens framgång. Med hjälp av våra rådgivningstjänster riktade till ledningen stödjer vi vår kund i att producera mervärde och driva de förändringar som organisationen behöver. Vi erbjuder råd, lösningar, handlingsmodeller och tjänster individuellt efter våra kunders behov.

Våra rådgivningstjänster för ledningen baseras på ett uppdrag som vi förhandlat fram med kunden. Rådgivningen kan vara ett självständigt expertutredningsarbete, styrning eller ledning av ett projekt eller en process, coachning eller utbildning. Ofta är uppdraget en kombination av alla dessa delområden.

Vi anvisar de lämpligaste experterna till kunduppdragen. Vi har ett nära samarbete med kunden under hela uppdraget och är engagerade i att erbjuda exceptionellt bra kundservice.

 

Våra rådgivningstjänster för ledningen omfattar bland annat: 

  • uppgörande av strategi, program och affärsverksamhetsplan och planering av verkställandet
  • bedömning av organiseringen, förvaltningen och samarbetsstrukturerna, utredning och jämförelse av strukturalternativ samt expertstöd för förnyande av strukturer
  • expertstöd för sanering och balansering av ekonomin samt rådgivning för förbättrande av produktivitet och effektivitet
  • bedömning, förnyande och systematiskt utvecklande av ledningssystem och ledningsgruppens arbete
  • bedömning och utveckling av ledarskap och chefsarbete
  • bedömning och utveckling av arbetsgemenskapernas funktionalitet och resultat och
  • bedömning och systematisk utveckling av personalresurserna och kunnande.