• Riskhantering och intern revision

    Stöd för planeringen av din affärsverksamhet och måluppfyllelse

Riskhantering och intern revision

En lyckad intern kontroll och riskhantering stödjer såväl måluppfyllelsen som planeringen av verksamheten och ekonomin inom organisationen. Vi hjälper våra kunder att identifiera de interna och externa risker som riktas mot organisationens verksamhet samt att utreda hur dessa kan hanteras.

 

Våra tjänster för riskhantering och intern revision omfattar: