This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • Intern revision

  Du kan gissa, du kan anta eller du kan veta – fakta är alltid det bästa alternativet

Intern revision

Intern revision är en oberoende och objektiv bedömnings-, kontroll- och konsultverksamhet som stödjer organisationens högsta ledning i att uppnå dess mål. BDO erbjuder expertis inom delområden för intern revision och riskhantering för företag, kommuner, samkommuner och organisationer inom statsförvaltningen.

Våra tjänster för intern revision hjälper våra kunder att utveckla den interna kontrollen och hantera organisationens risker bättre. Våra kunder får också hjälp med att följa interna och externa krav samt med att stärka förvaltningsprocesserna. Intern revision kan ordnas inom organisationen, som samarbete med en extern serviceproducent eller skaffas helt av en extern serviceproducent.

Våra kunder får tillgång till våra auktoriserade experters (CGR, OFR/OFGR, CIA, CGAP, CCSA, CISA) gedigna kompetens och yrkeskunskap. Kvaliteten på vårt arbete säkerställs även med hjälp av förfaranden för interna och externa revisioner. I arbetet tillämpar vi The Institute of Internal Auditors Inc:s (IIA) och Information Systems Audit and Control Associations (ISACA) yrkesstandarder, etiska koder och metoder.

 

 Våra tjänster för intern revision omfattar bland annat:

 • kvalitetssäkring av intern revision
 • revisioner av datasystem
 • tjänster för kommunikationskanaler
 • förebyggande av missbruk
 • utvecklingsprojekt för datasäkerhet
 • riskanalyser samt och
 • utbildning och konsultverksamhet.
   

Iaktta och hantera risker som riktas mot din organisation

Intern revision i en organisation kan genomföras antingen helt eller delvis genom utkontraktering. När du lägger ut intern revision gör vi upp en plan på lång och kort sikt för din räkning och utför revisionen inom ramen för dessa.

 

När du lägger ut intern revision helt:

 • tar vi hand om organisationens uppgifter för intern revision på ett heltäckande sätt som en ”nyckelfärdig” tjänst
 • behöver organisationen inte använda resurser för att rekrytera och utbilda personal för intern revision
 • tar vi hand om utvecklingen av verksamheten för intern revision
 • kan revisionsteamet tillföra specialkompetens efter dina behov samt och
 • erbjuder vi bästa praxis inom branschen, en gedigen branscherfarenhet samt branschkunskap om den offentliga sektorn.
   

När du lägger ut intern revision delvis:

 • stödjer vi organisationens egen interna revision genom att utföra en del av revisionerna enligt revisionsplanen
 • erbjuder vi bästa praxis inom branschen, en gedigen branscherfarenhet samt branschkunskap om den offentliga sektorn.
 • får du tillgång till våra experters specialkunskaper (t.ex. IT- och datasäkerhetsrevisioner)
 • får du flexibilitet i resurserna för intern revision: vid behov kan vi allokera extra resurser för arbetskrävande revisioner utan bestående rekryteringar
 • kan våra experter överföra sin kunskap till den interna revisionen och andra anställda inom din organisation.

 

Rådgivningstjänster för intern revision

Du kan dra nytta av vår kompetens för att utveckla intern revision inom din organisation. Våra rådgivningstjänster för intern revision omfattar:

 • utbildning om intern revision
 • kvalitetsutvärdering av intern revision
 • grundande och omorganisering av en enhet för intern revision
 • sparrningsverksamhet för intern revision
 • utvärdering och utveckling av organisationens interna revisionsmiljö, kontroller och processer samt
 • riskanalys och införande av riskhanteringsprocesser
 • bedömningar av dataadministration och ICT-system
 • bedömning av avtalsrisker och avtalshanteringsrutiner samt och
 • identifiering, undersökning och bekämpning av missbruk.