• Investigative Due Diligence

    Information är nyckeln till att förstå och hantera risker

Investigative Due Diligence

Information är nyckeln till att förstå och hantera risker. Med hjälp av Investigative Due Diligence kan väsentlig information insamlas till exempel när partnerskap eller företagsaffärer inleds, vid övergång till ett nytt marknadsområde eller vid rekrytering. Våra experter samlar in information om konkurrenter, kunder, partner och privatpersoner rörande till exempel anseende eller bindningar. Våra kunder har även tillgång till kompetensen inom vårt internationella nätverk i över 150 länder. Läs mer: Fördelarna med nätverket.

 

Våra Investigative Due Diligence-tjänster omfattar bland annat:

  • bakgrundsundersökningar om företag och nyckelpersoner i dessa, till exempel vid företagsaffär eller partnerskap
  • bakgrundsundersökningar om privatpersoner till exempel vid rekrytering eller uppsägning
  • branschanalyser av marknadsinformation samt och
  • konkurrentuppföljning inom branschen.

 

Registertjänst för hantering av bindningar för kommuner och samkommuner

Den förnyade kommunallagen förpliktar kommuner och samkommuner att redogöra för bindningar av förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare i det allmänna datanätet från och med juni 2017. Revisionsnämnderna har en lagstadgad uppgift att övervaka att redogörelseskyldigheten iakttas och att tillkännage redogörelserna för fullmäktige.

Ändringar ökar beslutsfattandets öppenhet och transparens. Med hjälp av registret för hantering av bindningar kan man förebygga situationer där förtroendet kan äventyras. Som en lösning för att uppfylla skyldigheten att lämna redogörelser för bindningar erbjuder BDO en registertjänst som kommunen eller samkommunen kan anlita för att enkelt och kostnadseffektivt säkerställa att lagen iakttas. Med hjälp av vår tjänst säkerställer du att den krävda informationen är transparent samt tillgången på aktuell och behörig information med beaktande av datasäkerheten.