• IT-revision

    Försäkra dig om att din IT-miljö är säker

IT-revision

En IT-revision förbättrar säkerheten och effektiviteten i en IT-miljö. Den hjälper att identifiera eventuella hot som riktas mot informationssystem, eventuella brister i hanteringsförfarande och att bedöma risker, vilket stödjer den interna kontrollen och riskhanteringen. Med hjälp av en IT-revision kan du utveckla IT-förvaltningen så att den stödjer din affärsverksamhet på bästa möjliga sätt.

Vi utför IT-revisioner för organisationer inom den offentliga förvaltningen samt för privata företag. En IT-revision kan utföras som en del av den lagstadgade revisionen eller som en intern revision. Utöver IT-revisioner erbjuder vi datasäkerhetskonsultering relaterat till IT-bokslutet och bedömning av missbruk.

Våra tjänster för IT-revision omfattar bland annat:

  • bedömning av nuläget och utvecklingsområden inom dataadministrationen
  • revision av datasäkerhet och datasystem
  • bedömning av vanliga IT-kontroller
  • revision av systemfunktion och effektivitet
  • revision av utkontrakterade tjänster
  • bedömning och utveckling av hanteringen av ICT-risker samt
  • projektutvärderingar i enlighet med kraven i informationsförvaltningslagen.