This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • IT-revision

    Försäkra dig om att din IT-miljö är säker

IT-revision

En IT-revision förbättrar säkerheten och effektiviteten i en IT-miljö. Den hjälper att identifiera eventuella hot som riktas mot informationssystem, eventuella brister i hanteringsförfarande och att bedöma risker, vilket stödjer den interna kontrollen och riskhanteringen. Med hjälp av en IT-revision kan du utveckla IT-förvaltningen så att den stödjer din affärsverksamhet på bästa möjliga sätt.

Vi utför IT-revisioner för organisationer inom den offentliga förvaltningen samt för privata företag. En IT-revision kan utföras som en del av den lagstadgade revisionen eller som en intern revision. Utöver IT-revisioner erbjuder vi datasäkerhetskonsultering relaterat till IT-bokslutet och bedömning av missbruk.

Våra tjänster för IT-revision omfattar bland annat:

  • bedömning av nuläget och utvecklingsområden inom dataadministrationen
  • revision av datasäkerhet och datasystem
  • bedömning av vanliga IT-kontroller
  • revision av systemfunktion och effektivitet
  • revision av utkontrakterade tjänster
  • bedömning och utveckling av hanteringen av ICT-risker samt
  • projektutvärderingar i enlighet med kraven i informationsförvaltningslagen.