• Utbildning
    och coachning

    Utveckla ditt kunnande och din yrkeskunskap

Utbildning och coachning

I våra utbildningar får du aktuell information för utveckling av bl.a. ledning, beslutsprocesser, ekonomiförvaltning, bokföring och beskattning, intern revision och riskhantering samt projektadministration. Du får information om både bästa praxis inom branschen och aktuella bestämmelser. På våra evenemang får du dessutom möjlighet att skapa nätverk och byta erfarenheter ansikte mot ansikte med andra aktörer inom branschen. Förutom utbildningar, seminarier och andra evenemang som är öppna för alla anordnar vi skräddarsydda utbildningar som planerats utifrån kundens behov. Utbildarna omfattar förutom BDO:s egna experter även en mängd andra specialexperter inom branschen.

Bekanta dig med våra kommande öppna evenemang.

 

Beställningsutbildning och coachning för din organisations behov

Vi planerar och genomför beställningsutbildningar som skräddarsytts för just din organisation. Målen, innehållet och längden planeras alltid utifrån dina individuella behov.  Utbildningarna kan omfatta t.ex. kompetenskartläggningar och förhandsuppgifter samt annat tillhörande material.

Vår styrka är en ingående kännedom om kundens bransch. Våra experter har en gedigen erfarenhet av att utbilda särskilt professionella inom ekonomi- och personalförvaltning samt andra branschproffs. Vi utbildar kontinuerligt även den högsta ledningen och kommunala beslutsfattare och revisionsnämnder.