This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Revision av Business Finland -projekt

Revision av Business Finland -projekt

Business Finland finansierar krävande forsknings- och utvecklingsprojekt och främjar utvecklingen av företag. Efter ett avslutat projekt behövs en revisionsrapport av en revisor, om inte annat nämnds i de allmänna finansieringsvillkoren. Vi utför revisioner av Business Finland -finansierade projekt på ett heltäckande sätt i forskningsorganisationer som universitet och yrkeshögskolor, kommuner, sjukvårdsdistrikt och företag.

Med hjälp av överenskomna revisionsåtgärder och revisionsrapporten kan Business Finland och våra kunder bedöma huruvida finansieringsvillkoren iakttas. Vid revisionerna går vi även igenom eventuella utvecklingsområden inom projektadministrationen tillsammans med kunderna.