This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • Revision av EU-projekt och EU-stöd

Revision av EU-projekt och EU-stöd

Europeiska unionens programperiod för åren 2014–2020 pågår och finansieringsprogrammen har förnyats i många avseenden. Projekt som är direkt finansierade av EU-kommissionen och som ska revideras av nationella finansieringsmyndigheter förutsätter att revisorn har ingående sakkunskap. Våra experter har mångsidig erfarenhet av revision av EU-medel och EU-stöd från den tid som Finland varit medlem i EU. Vi sätter oss in i finansieringsprogrammens regler och revision med framförhållning.

 

De pågående europeiska struktur- och investeringsfonderna i Finland är:

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
 • Europeiska socialfonden (ESF)
 • Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
 • Europeiska havs- och fiskerifonden och
 • Program för europeiskt territoriellt samarbete.

 

Projektfinansiering för EU:s separata program ansöks och finansieringen beviljas i regel av Europeiska kommissionen eller ämbetsverk underställda det.

 

Våra experter har kunskap om bland annat följande separata program:

 • Vänorter och medborgaraktioner: Ett Europa för medborgarna
 • Utbildning, ungdom, idrott och kultur Erasmus+, Kreativa Europa
 • Invandring och inrikesfrågor: Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet
 • Forskning, utveckling och innovationer: projekt inom det sjunde ramprogrammet, Horisont 2020, europeiska innovationspartnerskap (EIP Miljö: Life-programmet).
   

Våra erfarna revisorer av FLC-projekt inom den regionala utvecklingsfonden är tillgängliga som av arbets- och näringsministeriet certifierade övervakare. Revisionerna genomförs huvudsakligen när projektet avslutas eller enligt någon annan tidsplan i enlighet med finansiärens krav.