This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Revision av statsunderstöd

Revision av statsunderstöd

Statsunderstöd är allmänna understöd avsedda för verksamheten eller specialunderstöd som beviljas för till exempel investerings-, prov-, start-, forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Bland våra revisionskunder för statsunderstöd finns till exempel ministerier och ämbetsverk inom statsförvaltningen, yrkeshögskolor och kommuner. Tillsammans med redogörelsen för statsunderstöd som lämnas in till finansieringsmyndigheten inlämnas även revisorns utlåtande. Revisionerna kräver ingående kunskap om den offentliga förvaltningen samt lagstiftning och regelverk.