• Din samarbetspartner globalt

    Ekonomisk säkerhet för olika intressentgrupper

Revision i noterade bolag

I våra kunduppdrag medverkar den  ansvariga revisorn förutom vid den egentliga revisionen även vid behov som ett stöd för kundföretagets ledning vid affärsutveckling.

Många av våra revisorer har en lång erfarenhet av revisioner i finländska börsbolag samt utländska bolags dotterbolag i Finland. Därutöver har våra kunder tillgång till våra experters mångsidiga sakkunskap både i Finland och globalt via det internationella BDO-nätverket. 

Vårt mål är att erbjuda exceptionellt bra kundservice. För oss betyder det konfidentialitet, rätt serviceattityd, att hålla fast vid överenskommelser, ett serviceerbjudande som stödjer kundens verksamhet, expertis och uppdaterad kompetens. Vår utgångspunkt är att skapa långvariga kundrelationer och vårt mål är att bevara samma experter i uppdragsteamet. 

 

Våra tjänster för noterade företag

Förutom revisionstjänster har våra kunder även tillgång till våra högklassiga skattetjänster, juridiska tjänster och rådgivningstjänster.

 

Vi erbjuder börsnoterade bolag följande tjänster:

  • lagstadgad revision
  • granskning av koncernrapportering
  • verifiering av ekonomisk information i anslutning till listning
  • IFRS-tjänster samt
  • US GAAP-rådgivningstjänster.

 

Våra IFRS-tjänster

Våra experter som granskar IFRS-koncernbokslut och IFRS-rapportering har lång erfarenhet av beräknings- och systemfrågor i koncernbokslut, utveckling av koncernbokslutsprocessen, genomförande av IFRS-övergångsprojekt och uppgörande av IFRS-koncernbokslut.

Vi erbjuder även experthjälp för tillämpning av IFRS-bestämmelser med anknytning till företagsförvärv. 

Vi följer revideringar av IFRS-bestämmelserna och stödjer även våra kunder att hålla sig uppdaterade gällande iakttagandet av dessa. Vi granskningen av IFRS-koncernbokslut använder vi granskningsprogram, bokslutsmallar samt BDO:s internationella IFRS-desk, databanker samt know-how, tolkningar och stöd av internationella nätverk av IFRS-experter.

Läs mer: IFRS-rådgivningstjänster

 

Våra US GAAP- och SOX-tjänster

Agerande i enlighet med USA:s US GAAP-bestämmelser kräver att såväl revisorerna som anställda inom ekonomiförvaltningen har sakkunskap särskilt om kraven på dokumentation. Vi betjänar både finländska bolag som har planer på internationalisering och dotterbolag till utländska företag som verkar i Finland. Våra kunder stöds förutom av experter på BDO Finland även av vårt internationella expertnätverk.

 

Våra tjänster till företag som rapporterar enligt US GAAP är bland annat:

  • revision av senaste fullständiga eller tidigare räkenskapsperioder i enlighet med US GAAP (bolag som ska börsnoteras)
  • hjälp vid uppgörande av bokslut enligt US GAAP
  • SOX-revisioner och liknande revisioner av processkontroller och hjälp vid utveckling av kontroller.