This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Skatte- och juridiska tjänster

    Expertis i alla beskattningsfrågor

SKATTETJÄNSTER

Skattefrågor uppstår i både den dagliga verksamheten som vid förändringar, som företagsarrangemang. Skattelagstiftningen och beskattningspraxis ändras ständigt, och ofta påverkar många olika bestämmelser frågor kring beskattningen. Därför är det bra att i skattefrågor kontakta en expert som specialiserar sig på dem. 

BDO:s skatteexperter har en ingående och mångsidig erfarenhet av beskattning i såväl företag som kommuner, samkommuner och kommunkoncerner. Vi beaktar alltid kundernas individuella behov, situationer och mål. Vi hjälper våra kunder att förutse och undvika eventuella skatterisker och att hantera skatterelaterade förpliktelser.

Med stöd av våra internationella experter erbjuder vi heltäckande skattetjänster även till företag med internationell verksamhet och till exempel till privatpersoner som planerar att flytta utomlands.

Aktuellt

Follow BDOFinland