• Generationsväxlingar

    Säkerställ en framgångsrik fortsättning av företagsverksamheten vid generationsväxling

Generationsväxlingar

Beskattningsfrågor har en central roll vid generationsväxlingar. En generationsväxling är en individuell händelse, där beskattningsfrågor kan gälla inkomstbeskattning, arvs- och gåvobeskattning, överlåtelsebeskattning samt momsbeskattning. En generationsväxling kan genomföras på många olika sätt. Det valda tillvägagångssättet kan ha en betydande inverkan på de skattepåföljder som orsakas av generationsväxlingen.

Skattepåföljderna kan riktas mot personen som överlåter eller tar emot företaget men även mot själva företaget. Både inkomstskattelagen och arvs- och gåvoskattelagen har egna bestämmelser om skattelättnader vid generationsväxling.

För att åstadkomma den bästa skatteoptimeringen lönar det sig att planera och förutse generationsväxlingen på lång sikt. Våra erfarna skatteexperter hjälper till i frågor rörande planering och genomförande av generationsväxlingar. Med våra tjänster för generationsväxlingar stödjer vi kunderna att säkerställa en störningsfri fortsatt företagsverksamhet trots ägarbytet. Vi utgår alltid från kundens perspektiv på ett heltäckande sätt. Då beaktar vi förutom skatteplanering även målen, den ekonomiska ställningen och rättigheterna hos personen som överlåter företaget och dennes närstående.