• Internprissättning

    Se till att er internprissättning är effektiv och efterlever reglerna

    Kontakta oss

Internprissättning

Skattemyndigheter överallt vill säkerställa att vinster beskattas där värdet skapas. Skattereglerna kring internprissättning är komplexa, och myndigheter lägger mer och mer energi på policyer och rutiner gällande internprissättning.

Alla internationella företag måste säkerställa efterlevnad av aktuell internprissättningspolicy. Med effektiv hantering av internprissättningen kan ni undvika böter på grund av lokala skatterevisioner eller omprövningar, dubbelbeskattning, dyra och tidskrävande tvister med skattemyndigheter eller ett skadat rykte.

 

Internprissättningsexperter står till tjänst i Finland och över hela världen

Vårt team med erfarna internprissättningsspecialister hjälper kunder genom att skapa praktiska lösningar som underlättar företagets operativa verksamhet. Vi utvärderar varje klients situation individuellt och skapar konkreta lösningar. Vårt mål är att ge våra klienter råd och vägledning som stöttar och strömlinjeformar deras dagliga verksamhet.

Ni får tillgång till både det finska internprissättningsteamet och BDO:s internprissättningsexperter över hela världen.

Till exempel kan vi hjälpa till med följande:

  • operativ internprissättning och internprissättningsdokumentation
  • assistans vid skatterevisioner kopplade till internprissättning
  • internationell tvisthantering (MAP)
  • jämförelseanalyser och värderingar
  • preliminära skattediskussioner med skattemyndigheterna om utmanande skattefrågor
  • internpriser och värdering av immaterialrättsliga tillgångar.
Aktuellt
Nyheter
Se alla nyheter
Follow @bdofinland