• Arbetsrätt

Arbetsrätt

Våra experter hjälper våra kunder i arbetsrättsliga frågor i alla skeden av anställningsförhållandet. Du får hjälp och rådgivning i juridiska frågor som gäller bland annat personaladministration eller förvaltning av verksamheten. Våra experter beaktar din organisations behov.

Våra tjänster:

 • Dagliga arbetsrättsliga frågor
  • rådgivning till arbetsgivare inom arbetsrättens olika områden: rekrytering, ändringar under anställningen, semester- och arbetstidsfrågor, ingripande i anställningsrelaterade problem samt avslutande av anställning
  • upprättande av dokument
  • rådgivning gällande fackförbund och kollektivavtal
  • tvistlösning.
 • Anpassning av personalstrukturen
  • planering och genomförande av nedskärning och permittering av personalen samt ombildning till deltidsanställning
  • bedömning av huruvida skyldigheten att föra samarbetsförhandlingar uppfylls, förhandlingsförfarande inklusive dokument samt genomförande av åtgärder efter förhandlingarna.
 • Rådgivning i arbetsrättsliga frågor och personalfrågor vid företagsomstruktureringar
  • kartläggning av arbetsrättsliga skyldigheter och risker i olika skeden av företagsomstruktureringar: due diligence-granskning, skyldigheter gällande samarbetsförhandlingar samt integrationsprocessen efter en omstrukturering
  • planering och genomförande av utkontrakteringsprocesser samt relaterade dokument
  • rådgivning gällande överföring av personal vid överlåtelse av rörelse.
 • De anställdas internationella mobilitet
  • stöd och rådgivning i frågor som gäller utlandsuppdrag, förskottsuppbörd och social trygghet.