• Associationsrätt och omstruktureringar

Associationsrätt och omstruktureringar

Vid omstruktureringar, såsom verksamhetsöverlåtelser och aktiebyten, drar kunden nytta av samarbetspartners mångsidiga och professionella kompetens. Våra kunniga experter stöder ditt företag i frågor som gäller bolagsrätt och omstruktureringar.

Våra tjänster:

  • grundande av bolag och filialer
  • fusioner, delningar, verksamhetsöverlåtelser, aktiebyten och andra omstruktureringar
  • aktieemissioner och apportförfaranden
  • upprättande av aktieägaravtal
  • frågor och dokument gällande bolagsrättsligt ansvar
  • assistans vid upplösningsprocesser
  • dataskydd
  • övrig associationsrättslig rådgivning.