• Fastighetsarrangemang

Fastighetsarrangemang

Våra experter inom juridik stöder dig i frågor som gäller fastighetsarrangemang. Vi hjälper dig med allt från grundade av ett bolag till omstruktureringar och svarar på dina frågor gällande rättsliga skyldigheter.

Våra tjänster:

  • grundande av bolag
  • fusioner, delningar, verksamhetsöverlåtelser, aktiebyten och andra omstruktureringar
  • aktieemissioner och apportförfaranden
  • upprättande av aktieägaravtal
  • frågor och dokument gällande bolagsrättsligt ansvar
  • assistans vid upplösningsprocesser
  • fastighetstransaktioner.