• M&A

M&A

Våra lag- och skatteexperter stöder våra kunder vid såväl planering av företagsförvärv, affärsförhandlingar som upprättande av alla dokument som behövs. Vi hjälper dig med allt från förhandlingar om företagsförvärv till upprättande av dokument.

Våra tjänster:

  • juridisk rådgivning vid planering av företagsförvärv
  • beaktande av skattemässiga aspekter
  • legal due diligence
  • assistans vid förhandlingar om företagsförvärv 
  • upprättande och kommentering av köpebrev, aktieägaravtal och övriga dokument gällande företagsförvärv
  • planering och genomförande av omstruktureringar inför eller efter företagsförvärv