• Offentlig rätt

Offentlig rätt

Vi erbjuder heltäckande tjänster till aktörer inom den offentliga sektorn. Våra experter har mångsidig erfarenhet och vi betjänar våra kunder inom juridisk rådgivning. Vi hjälper dig att hitta den lämpligaste lösningen när du behöver hjälp med offentligrättsliga frågor.

Våra tjänster:

  • rådgivning vid OPS-projekt (offentlig-privat samverkan)
  • bolagisering och omstruktureringar
  • helhetslösningar för offentlig upphandling samt rådgivning vid anbudsförfarande
  • frågor som gäller ägarpolitik och koncernstyrning
  • statligt stöd och konkurrensneutralitet
  • dataskydd
  • utlåtanden (till exempel kommunallagen, upphandlingslagen, offentlighetslagen)