• Momsbeskattning

  Vi identifierar branschspecifika risker och utmaningar gällande momsbeskattning

Momsbeskattning

Korrekt behandling av mervärdesskatt och andra indirekta skatter är av största vikt, eftersom eventuella bokföringsfel och oklara tolkningar kan resultera i stora belopp över tid. Momsbeskattningsfrågor ska även beaktas vid förändringar, som expansion av affärsverksamheten, strukturella arrangemang eller ändring av verksamhetsmodeller. Vi erbjuder tjänster som rör momsfrågor till både företag och aktörer inom den offentliga sektorn.

I mervärdesskattelagen finns många problematiska punkter rörande tillämpning av lagen, och företag, sammanslutningar och kommuner behöver ofta hjälp med att utreda dessa. Våra skatteexperter kartlägger tillsammans med kunden utmaningarna och problemen rörande momsbeskattning inom kundens bransch. Vi hjälper till att hitta de bästa handlingssätten för att sköta frågor rörande momsbeskattning på rätt sätt i fortsättningen. 

 

Våra skatteexperter hjälper bland annat i följande frågor rörande moms:

 • avdragsrätt och begränsningar
 • riktade granskningar av bokföringen
 • företagsarrangemang
 • momsbeskattning i kommuner
 • omvänd momsskyldighet
 • mervärdesskatt och andra indirekta skatter compliance
 • momsfrågor inom fastighetsbranschen
 • problem gällande beskattning av eget bruk
 • skattskyldighet för allmännyttiga sammanslutningar och
 • internationella situationer.