• Skattetjänster för kommuner
  och kommunkoncerner

  Stöd i frågor rörande beskattning av kommuner och
  kommunkoncerner, från momsbeskattning till företagsarrangemang

Skatte- och juridiska tjänster för kommuner och kommunkoncerner

Vi erbjuder skatte- och företagsarrangemangstjänster till kommuner, samkommuner, organisationer som ingår i kommunkoncerner samt församlingar.

Våra experter kan kartlägga organisationens möjligheter till skatteplanering samt korrektheten och eventuella skatterisker i förfaranden rörande moms- och inkomstbeskattning. Vi bistår vid uppgörandet av ansökningar om förhandsavgöranden, handledning och återbäring. Våra erfarna experter erbjuder även skräddarsydd utbildning om olika delområden inom beskattning.
 

Koncernstrukturändringar och bolagisering

En effektivisering av kommunens verksamheter, differentiering, regionalt samarbete samt ekonomisk förutsebarhet kan förutsätta bolagisering eller ändring av en nuvarande organisation. Vi har bistått många kommuner vid koncernstrukturändringar och bolagisering.

 

Momstjänster

Våra experter är insatta i momsfrågor inom kommunsektorn. Även om större delen av kommuners och kommunkoncerners verksamheter är momsfria, är den affärsverksamhet som de utövar momspliktig. Kommunala organisationers särdrag rörande beskattning omfattar även det kommunala momsåterbäringssystemet och kalkylerade återbäringar. Kommunerna är även betydande köpare av byggtjänster, och därigenom omfattas många kommuner av den omvända momsskyldigheten för byggtjänster. 
 

Våra tjänster omfattar bland annat:

 • kartläggning av momsbeskattning
 • utbildning om momsbeskattning
 • skatteplanering för kommunkoncerner och ändring av koncernstruktur
 • bolagisering och företagsarrangemang
 • övriga skattefrågor för kommuner och organisationer som ingår i en kommunkoncern
 • skattedeklarationstjänst och
 • momsbeskattning; köpta tjänster, avdragsrätt, rätt till kommunåterbäring, rätt till kalkylerad återbärings och beskattning av eget bruk i kommuner.