This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Skattetjänster, företagsarrangemang

    Säkerställ ett lyckat företagsarrangemang genom framförhållning och utredning

Skattetjänster, företagsarrangemang

Minimering av skattekostnader är en viktig fråga vid företagsarrangemang och företagsaffärer. Genom att optimera beskattningen kan betydande besparingar nås vid företagsarrangemang.

Vi hjälper våra kunder vid arrangemang rörande affärsverksamheter samt planering av koncern- och finansieringsstrukturen.  Våra experter kan även hjälpa till vid fusioner, fissioner och företagsaffärer. Före företagsarrangemanget kan vi kartlägga olika alternativ och hjälpa kunden att hitta den beskattningsmässigt bästa lösningen. Vi utför även due diligence-granskningar av inkomstbeskattning, indirekt beskattning och arbetsgivarförpliktelser.

 

Våra tjänster för företagsarrangemang omfattar: