• Tjänster för ägarföretagare

    Identifiera de fördelaktigaste skattelösningarna
    i din företagsverksamhet

Tjänster för ägarföretagare

I företag som ägs av en fysisk person och i familjeföretag lönar det sig att behandla både ägarens och företagets beskattning som en helhet.  Genom optimering av beskattningen eftersträvas att inkomsten endast ska beskattas en gång och att den totala skattebelastningen ska vara så liten som möjligt. Beskattningen av ägarföretagare kan planeras på både kort och lång sikt.

Med hjälp av skattetjänsten som riktats till ägarföretagare hjälper vi företagaren och dennes närstående att kontrollera beskattningen säkert och långsiktigt. Ägarföretagarens skattefrågor arrangeras som en fungerande helhet genom att kombinera företagsverksamheten med företagarens och familjens mål. Våra experter kan göra upp kalkyler för att identifiera de fördelaktigaste beskattningslösningarna för ägaren och företaget.

 

Vi erbjuder ägarföretagare bland annat följande tjänster:

  • företagsarrangemang och företagsaffärer
  • arrangemang av affärsverksamheten
  • generationsväxlingar
  • optimering av företagets och ägarens personliga beskattning och
  • frågor som rör arvs- och gåvoskatt.