Salomaa Yhtiöt

Salomaa är en familjeägd bolagsgrupp som funnits sedan 1935 och erbjuder experttjänster inom marknadsföring och kommunikation. BDO ansvarar för revisionerna i bolagen. Förutom granskningstjänsterna stödjer BDO Salomaa även inom andra expertuppgifter i ekonomiförvaltning, ända från beskattning till bolagsrätt.

Salomaa är särskilt känt för sin förmåga att hjälpa sina kunder att bli bättre på att marknadsföra. Detta tar mer än 400 experter inom olika områden i marknadsföring och kommunikation hos Salomaa hand om.

– Vi erbjuder experttjänster inom marknadsföring och kommunikation för våra kunder. Vi är den största familjeägda bolagsgruppen i vår bransch. Vår omsättning i vårt förra bokslut var 185 miljoner euro, berättar Salomaa-koncernens Group Financial Controller Heidi Govenius.

 

 

Omfattande expertkunnande från beskattning till bolagsrätt

BDO ansvarar för revisionen inom hela koncernen. Samarbetet började cirka sex år sedan då Salomaa valde en ny huvudansvarig revisor.

– Första gången gjorde BDO en gott intryck på mig när de började som revisor med huvudansvar. Vår personal hade bytts ut i den utsträckning att vi ville ha sakkunnig hjälp. Vi hade många interna engångsprojekt och partier som skulle färdigställas. BDO stödde oss och erbjöd hjälp samt mervärde. Det kändes som om de ville att vi skulle lyckas, berättar Govenius.

– Just nu köper vi huvudsakligen revisionstjänster av BDO. Dessutom får vi yrkeskompetens och hjälp alltid när det behövs, vare sig det handlar om beskattning, bolagsrätt eller vad som helst annat som vi stöter på under resan. I dessa situationer vänder vi oss till dem, fortsätter Govenius.

 

Vi utvecklar verksamheten tillsammans

Vid Salomaa uppskattar man särskilt mycket hur BDO i sin revisionsprocess framför saker som man kunde göra bättre i koncernen, eller som det vore bra att fästa uppmärksamhet vid. Detta hjälper till att utveckla verksamheten och identifiera sådana utvecklingsområden som annars skulle förbises.

– Dessa utvecklingsområden kan till exempel vara administrativa saker. Det ger oss mervärde när vi vet att någon granskar vår verksamhet även från denna synvinkel och påpekar möjliga alternativ. Vi har en stark tillit till deras experttjänster, tackar Govenius.