Trainers' House

 

Trainers’ House hjälper individer vidare på en för dem betydelsefull väg. Företaget bygger anseende, skapar möjligheter och erbjuder metoder för framgång.

– Vi hjälper människan vidare. Det är vår uppgift, berättar Saku Keskitalo, finansdirektör på Trainers’ House. Keskitalo ansvarar även för dotterbolaget Ignis Oy:s verksamhet.

Kärnan i verksamheten syns även i den interna karriärutvecklingen hos personalen på Trainers’ House. Ekonomichefen Iiris Nummila började jobba på Trainers’ House spanska verksamhetsställe i rollen som marknadsförare. På huvudkontoret blev platsen som ekonomisk expert ledig och Nummila tog över uppdraget. Sedan dess har ansvaren inom ekonomisk förvaltning bara ökat, även till att arbeta som en del av dotterbolagets ledningsgrupp. För tillfället ansvarar Nummila för den dagliga ekonomiförvaltningen på Trainers’ House och är den enda i teamet, som har att göra med ekonomin på heltid – tillsammans med BSO:s anställda.

 

IFRS-experter, ESEF-bokslut och övrig börskompetens inom ekonomiförvaltning fanns hos BDO

Trainers’ House blev kund hos BDO i slutet av år 2020 med endast en månads övergångstid.

– Vi behövde en ny samarbetspartner inom ekonomisk förvaltning, eftersom jag begick ett misstag, berättar Keskitalo.

– Ekonomichefen som betjänat oss under en lång tid slutade på företaget och Iiris arbetsbeskrivning förändrades. I det skedet skaffade vi en partner inom ekonomisk förvaltning och begick ett misstag vid valet av denne. Vi stod ut med situationen alldeles för länge, säger Keskitalo.

Eftersom grundlig ekonomisk förvaltning är en central del av företagets verksamhet – speciellt i ett börsbolag – måste man iaktta vissa skyldigheter.

–Trainers’ House måste hitta en ny partner inom ekonomisk förvaltning som kunde ersätta den partner som visat sig vara olämplig.

– Vi började utreda alternativ bland potentiella partner och i granskningen visade det sig att BDO var bäst, berättar Keskitalo.

– Vi köper i främsta hand yrkeskompetens. Vi kan bryta ned detta i mindre bitar. Noggrannhet: vi söker inte felfrihet, men hög precision. Specialkompetens: som börsbolag behöver vi till exempel IFRS-kompetens. Förtroende spelar en verkligt stor roll. Vi tänker att BDO:s team är en del av vårt team; båda sidorna sköter jobbet väl. Vi är förutseende och sporrar varandra att bli bättre, beskriver Keskitalo samarbetet.

BDO var mycket intresserad av Trainers’ House ända från början och alltid grundligt förberedd inför möten. Detta ökade tilliten och skapade en god grund för samarbetet redan på första mötet.

– BDO tog till exempel med IFRS-experter redan till första mötet.

Trainers’ House har ett litet ekonomiteam och företaget är emellertid samtidigt ett börsbolag med alla dess skyldigheter.

– När vi gick igenom alternativen saknade även många stora aktörer börskompetens. BDO hade en fördel på den fronten, berömmer Nummila.

 

Partnerskapet är ömsesidigt och tacksamhetskulturen belönar

BDO har hand om Trainers’ House momsärenden, skattedeklarationer, bokslut och ESEF- dvs. bokslut för börsnoterade bolag och bokföring bortsätt från försäljningsfakturor. Nummila sköter faktureringen i sin helhet hos Trainers’ House.

– Enligt oss har partnerskapet med Trainers’ House fungerat utmärkt och samarbetet med dem har byggts upp på ett smart sätt. Med dem får man känslan av att man sitter i samma båt, beskriver Kajsa Backas-Heikkilä, BDO:s affärsverksamhetsdirektör för ekonomiförvaltningstjänsterna.

Från BDO:s sida inkluderar teamet bokförare, IFRS-experter samt experter inom inkomst- och mervärdesskatt. Till samarbetet hör månadsmöten, men kontakten mellan parterna är tät.

– Senast idag har jag haft kontakt med BDO. Jag upplever att de är mina arbetskamrater precis som arbetstagarna på det egna bolaget, säger Nummila.

– En bra sak i Trainers’ House organisationskultur är tacksamhetskulturen. De tackar för arbetet och lyfter fram bra saker. Naturligtvis får vi även utvecklingsförslag av dem och de kan be om vad de behöver av oss. Tacksamhetskulturen motiverar även samarbetspartnern, funderar Backas-Heikkilä.

 

Samarbetet fokuserar på framtiden och allt som har att göra med ekonomin planeras tillsammans

– BDO:s exceptionellt goda kundservice syns i yrkeskompetensen och snabbheten, berättar Nummila.

– Om vi till exempel ber om hjälp av BDO, så svarar de snabbt och om det är något som vi inte förstår, så hjälper de oss att förstå. Och om bokföraren som har hand om våra ärenden hos BDO inte vet, så tar man reda på. Vi blir aldrig ensamma.

– Vardagen fungerar mycket bra. Gemensamt för oss är att vi tycker om att göra upp noggranna planer på förhand, kompletterar Keskitalo.

Trainers’ House och BDO har satt fokus på framtiden. Verksamheten går inte enbart ut på att korrigera fel.

– Såväl personligen som ur affärsverksamhetens perspektiv spelar tidsanvändningen en stor roll. Ur ekonomidirektörens perspektiv är samarbetet idealiskt, när fokus riktas framåt och inte bakåt. Man är förutseende –  dessa standarder kommer ett införas eller ändras.

Enligt Keskitalo har samarbetet med BDO gett honom mer tid till att leda och utveckla affärsverksamheten.

 

Målet att göra den ekonomiska förvaltningen pappersfri har uppnåtts och personriskerna har minskat

Finansdirektör Saku Keskitalo satte för fem år sedan upp ett mål för Trainer’ House om att företaget inom fem år skulle ha fullständigt papperslös ekonomisk förvaltning och att den ekonomiska förvaltningen inte skulle hänga upp sig på en person.

– Fastän bokslutet ännu inte är klart, kan jag säga att vår ekonomiska förvaltning är helt pappersfri. Tack vare BDO fick vi även ett team som tar hand om ekonomin, utan att vi behöver oroa oss för att allt ligger på en persons ansvar, berättar Keskitalo nöjt.

 

Fungerande samarbete gör vardagen lugnare

Trainer’ House samarbete med BDO är ännu relativt nytt, men redan nu står det klart att valet av partner var det rätta. Det fungerande samarbetet har lugnat ner vardagen på Trainers’ House och man är mycket nöjda med företagets ekonomiska förvaltning.

– Vi har tidigare erfarenheter av hur hemskt det kan vara att göra ett bokslut och nu kan vi konstatera att om det går så här lätt, så kan det ju till och med vara roligt, skrattar Nummila.

– Saku har fått tid över till annat och jag har fått sinnesro, tillägger Nummila.

 

 

Trainers’ House hjälper individer vidare på en för dem betydelsefull väg. Trainers’ House bygger anseende, skapar möjligheter och erbjuder metoder för framgång – såväl för kunder som för sina egna anställda.

Trainers’ House grundades år 1990. Bolaget sysselsätter nu 126 anställda som arbetar på heltid och dess verksamhetsställen finns i Helsingfors, Åbo, Uleåborg och Torrevieja i Spanien. Trainers’ House hade en omsättning på 10,3 miljoner euro år 2021. Den operativa vinsten som beskriver affärsverksamhetens lönsamhet var 1,3 miljoner euro (13 % av omsättningen). Bolagets soliditetsgrad var 70 %. Bolaget är nettoskuldfritt. Läs mer https://www.trainershouse.fi