Xplora

 

Xplora Mobile är en norsk innovation: en armbandsklocka med telefon för barn. Xplora X5-telefonen är barnets första telefon, som kan användas för att ringa och skicka meddelanden. Med en app kan vårdnadshavaren även följa barnets positionering. Xplora har inte tillgång till internet, sociala medier eller spel. Samarbetet med BDO inleddes för att ledaren för Xplora Finlands affärsverksamhet skulle kunna koncentrera sig på det väsentliga.

– I januari 2019 fick jag möjligheten att presentera positiva alternativ till barnfamiljernas smarttelefoner i Finland. Jag visste vilka utmaningar detta skulle innebära i Nokias förlovade land, men hela konceptet kändes bra inombords och jag ville göra gott, berättar Xplora Mobile Oy:s verkställande direktör Timo Vaskio, som leder affärsverksamheten i Finland.

– BDO kom med redan i startgroparna. Med Xplora visste jag att jag ville koncentrera mig på det väsentliga, dvs. kundservice, försäljning och marknadsföring i världsklass. Allt annat ville jag utkontraktera, säger Vaskio.

– BDO hade ett omfattande utbud av tjänster som motsvarade våra behov. BDO kändes kanske till och med onödigt stort när vi började, men det var viktigt att genast hitta en partner som vi kunde växa med. Även kvaliteten och yrkeskompetensen till exempel vad gällde förståelse för internationell beskattning spelade stor roll. Jag ville utkontraktera hela den ekonomiska förvaltningen till rätt partner, preciserar Vaskio.

 

Inom internationell företagsverksamhet ska momsen vara rätt från början

BDO och Xplora Mobile inledde diskussioner om samarbete i januari 2019. När samarbetet inletts hjälpte BDO Xplora att grunda bolaget. För import inom de nordiska länderna och lokal återförsäljning i Finland samt för webbförsäljningen måste man reda ut momsärenden och med hjälp av BDO-nätverket gick det smidigt. BDO satte upp alla nödvändiga ekonomiförvaltningstjänster för det nya företaget. Till dessa hörde bland annat bokföring, rapportering, moms och inkomstskatt, bokslut samt protokoll. I dagsläget fungerar BDO som utkontrakterad ekonomiförvaltningspartner åt Xplora. Servicen inkluderar löneräkning, bokföring, rapportering, bokslut och vid behov skatterådgivning.

– En del av det nya företagets beskattning måste lösas redan i början – innan företagsverksamheten ens hade inletts, minns Vaskio.

– Som tur är valde jag en proffsig organisation, som även kan ta hand om mer skattetekniska ärenden. Vi använde oss i stor omfattning av BDO:s tjänster ända från början, trots att vi då ännu var ett startupföretag. Nu har vi vuxit och vi sysselsätter sex personer i Finland, vår omsättning har ökat med 220 procent under de föregående två åren och vi har ännu större behov av en partner som BDO, preciserar Vaskio.

 

BDO:s exceptionellt goda kundservice syns i informationstillgången kring ekonomiförvaltningen och i kvaliteten på svaren

BDO:s servicelöfte syns i arbetsvardagen i positiv bemärkelse.

– Till exempel om vi ställer en fråga, svarar man snabbt och svaret är genast hjälpsamt, beskriver Vaskio.

Vaskio uppskattar BDO:s kunskaper gällande beskattning och skattesatser inom internationell affärsverksamhet.

– Hos BDO finns ett bra team som sköter allt för min del.

Enligt Vaskio är det underlättande när man kan lita på att informationen som fås från BDO är laglig och korrekt.

– Jag kan lita på informationens riktighet, summerar Vaskio.

Vänlig kontakt och positiv personal ger partnerskapet särskilt värde. Xplora Mobile är ett positivt varumärke, som sätter högt värde på att göra gott.

– Det är fint att vi får dela positiviteten i samarbetet med BDO, berättar Vaskio.

Även BDO uppskattar den okomplicerade kommunikationen och det enkla umgänget med Xplora.

– Kommunikationen mellan oss fungerar sömlöst och det syns direkt i kvaliteten på arbetet samt rapporterna. Hos Xplora är man genuint intresserade av siffor och utveckling, man tar tag i det som ska göras utan dröjsmål och nödvändiga uppgifter levereras i tid. Den effektiva och positiva inställningen syns i hela organisationen och den gör kontakten med dem mycket trevlig och enkel, beskriver Carita Holmgren, chef för BDO:s bokförings- och skatteteam.
Enligt Vaskio är det lätt att uträtta ärenden med BDO, eftersom BDO:s anställda är så bra på att bemöta kunder.

– Svåra saker förklaras på ett lättbegripligt sätt, utan att man bombarderar oss med supertekniska termer. Med BDO behöver man inte känna sig dum. Våra utvecklingsförslag tas också emot på ett mycket konstruktivt och välkommet sätt.

För en tid sedan föreslog Xplora att fakturamallens utseende skulle modifieras för att bättre motsvara Xploras varumärke. Utvecklingsidén mottogs med entusiasm hos BDO och man stödde genast idén.

– Detta är en liten sak i en stor helhet, men det säger mycket om samarbetet. Jag tycker att vi gjorde ett bra val av partner, summerar Vaskio.

 

Xploras vision är att hjälpa och skydda familjernas vardag, genom att lansera en smarttelefon för barn. Med hjälp av Xplora Mobile tillbringar barnen inte barndomen med ansiktet i rutan, utan med händerna fria och nåbara. Xplora-tekniken används av över 700 000 familjer i hela världen. Läs mer: https://www.xplora.fi/