Hallitusohjelman tuomat muutokset herättävät paljon kysymyksiä terveydenhuollon ja teknologian aloil

Hallitusohjelman tuomat muutokset herättävät paljon kysymyksiä terveydenhuollon ja teknologian aloil

Kukaan ei vielä osaa tarkasti sanoa, miten hallitusohjelman tuomat vaikutukset käytännössä näkyvät, mutta tiedetään, että muutoksia on tulossa. Tilannetta on analysoitu BDO:n toimialakohtaisissa tiimeissä, joissa seurataan tiivisti oman alan tapahtumia.

”Fokusoiduissa tiimeissä voimme perehtyä paremmin tärkeiden toimialojen erityispiirteisiin ja muutostekijöihin, kuten juuri hallitusohjelman vaikutuksiin”, kertoo Nora Ritala, joka vetää BDO:n yritysjärjestelypalveluiden Teknologia-, Media- ja Telecommunications -tiimiä.

”Sekä yritykset että pääomasijoittajat ovat kiinnostuneita tietämään, voiko hallitusohjelman linjausten aiheuttamista muutoksista saada joitakin hyötyjä esimerkiksi yritysjärjestelyitä tai rahoitusta ajatellen”, sanoo Toni Jäppinen, BDO:n yritysjärjestelypalveluiden Terveydenhuolto- ja Life Science -tiimin vetäjä.

Sidosyksiköihin liittyvät järjestelyt muutoksessa

Sekä terveydenhuoltoalaan että teknologiayrityksiin tulee vaikuttamaan hallitusohjelman kirjaus kuntaomisteisten inhouse -yhtiöiden asemasta. Ohjelman mukaan tarkoituksena on rajoittaa hankintayksiköiden mahdollisuuksia kiertää hankintalakia sidosyksiköiden avulla. Tämä tapahtunee siten, että sidosyksiköiden omistuksiin asetetaan yleisen edun huomioiva vähimmäisomistusprosentti, joka on 10 %.

”Sidosyksiköihin liittyvät säädökset tuovat muutoksia etenkin kunnallisen sektorin hankintapäätöksiin, mutta jää nähtäväksi, miten se tapahtuu”, pohtii Ritala. ”Inhouse -yhtiöt saatetaan esimerkiksi pilkkoa pienempiin osiin tai myydä yksityiselle toimijalle.”

”Joka tapauksessa näemme, että muutokset lisäävät merkittävästi erilaisia yritysjärjestelyitä. Muutos koskee eniten kuntien terveydenhuoltopalveluita sekä erilaisia ICT-ulkoistuksia”, lisää Jäppinen.

It-palveluiden ulkoistusmarkkinoilla tapahtuu paljon konsolidaatiota jo muutenkin. Sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla on myös kiinnostusta päästä mukaan markkinaan. Tulevat muutokset voivat aiheuttaa kysynnän lisääntymistä yksityisten palveluntarjoajien suuntaan.

”Sekä yritykset että pääomasijoittajat ovat kiinnostuneita tietämään, voiko hallitusohjelman linjausten aiheuttamista muutoksista saada hyötyjä.”

Digimarkkina ja terveydenhuoltoala kohti kasvua

Toinen toimialoihin vaikuttava hallitusohjelman linjaus liittyy digitalisaation edistämiseen. ”Digitalisaatiota pyritään edistämään erilaisilla tukitoimilla ja sääntelynpurulla. Tämä toimiala tulee kehittymään voimakkaasti”, arvioi Ritala.

Valtion sijoitus- ja rahoitustoiminnan avulla on tarkoitus kaupallistaa ja skaalata suomalaisia innovaatioita sekä vauhdittaa vientiä.

”Digimarkkina kasvaa Suomessa, kansainvälinen liiketoiminta lisääntyy ja isommat toimijat vahvistavat asemiaan”, ennustaa Ritala.

Kolmanneksi Jäppinen ja Ritala nostavat esiin terveydenhuollon toimialaan vaikuttavan hallitusohjelman kirjauksen, joka liittyy hoitojonojen purkamiseen.

”Tavoitteena on hoitotakuun parempi toteutuminen ja jonojen purkaminen, mihin on varattu rahaa 335 miljoonaa euroa. Myös Kela-korvaukset nousevat ja yhdessä nämä toimenpiteet saattavat pidemmällä tähtäimellä synnyttää kiinnostavia yrityskauppakohteita.”, arvelee Jäppinen.

”Meillä on ymmärrystä toimintakentän dynamiikasta. Osaamme neuvoa eri tilanteissa ja tarjota ratkaisumalleja.”

Terveydenhuoltoalan tukeminen auttaa alan yrityksiä kasvamaan ja voi osaltaan myös lisätä konsolidaatiota. Mikäli muutoksia toteutetaan palvelusetelien kautta, kasvuvoimaa saavat erityisesti pienet toimijat, joilla ei ole aiemmin ollut rahkeita täyttää kilpailutusten edellytyksiä.

”Kaikki nämä kolme suunniteltua linjausta aiheuttavat muutoksia ja yritysjärjestelyitä terveydenhuollon ja teknologian aloilla. Täytyy kuitenkin muistaa, että sote-uudistus on vielä alkutekijöissään ja vasta myöhemmin tullaan näkemään, millaisia päätöksiä hyvinvointialueet tekevät ostopalveluiden ja kilpailutusten kanssa”, miettivät Ritala ja Jäppinen.

Terveydenhuolto- ja teknologia-alojen tilanteita on tärkeää osata katsoa sekä julkisen sektorin että yritysmaailman näkökulmista. ”Meillä on ymmärrystä toimintakentän dynamiikasta. Osaamme neuvoa eri tilanteissa ja tarjota ratkaisumalleja”, Ritala ja Jäppinen toteavat.

”Haluamme pitää yllä tiivistä yhteyttä toimijoihin ja avata heille näkymää nykytilanteen tuomiin vaihtoehtoihin.”