Mitä due diligence tarkoittaa ja miksi se on yrityskaupoissa tärkeää?

Mitä due diligence tarkoittaa ja miksi se on yrityskaupoissa tärkeää?

”Älä osta sikaa säkissä” ja ”Moni kakku päältä kaunis” ovat vanhoja kansanviisauksia, jotka pätevät myös yrityksiä ostaessa.

Yrityskauppojen yhteyteen on vakiintunut englanninkielinen termi due diligence tai DD, jonka voisi suomentaa ”asianmukainen, huolellinen läpikäynti ennen ostoa”. Due diligence tarkoittaa ennen yrityskauppaa yrityksen liiketoimintaan tehtyä läpivalaisua ja se sisältää kaikki ne selvitykset ja tutkimukset, jotka ostaja katsoo tarpeelliseksi tehdä ennen kaupan tekoa.

Yleensä yrityskauppa on strategisesti tärkeä tapahtuma niin ostaja- kuin myyjäosapuolelle. Arvoa määrittäessä myyjäosapuoli on voinut liioitella kohteen vahvuuksia, kohentaa tulevaisuuden näkymiä tai vähätellä kohteen riskejä. Mahdollista voi olla myös, ettei kohteen mahdollisuuksia olla osattu tuoda riittävän laajasti esille, arvoa lisäävästi. Siksi ostajan on tärkeää tietää, mitä hän on todella ostamassa ― tai pikemminkin, mitä vastinetta hän on saamassa rahoilleen. Huolellisen ja objektiivisen läpikäynnin jälkeen ostaja ja myyjä nukkuvat yönsä paremmin. Yrityksen ostaminen voi olla erittäin monimutkainen prosessi, ja samaan aikaan ostajalle myös uudenlainen ja ei-rutiininomainen tilanne. Mielestämme hyvin tehdyn due diligencen tulisi riskien lisäksi tuoda esille myös konkreettisia neuvoja, jotka muun muassa edesauttavat yhtiöiden integraatiota kaupan jälkeen.

Useimmiten ostaja valitsee yrityksen ulkopuolisia yritysjärjestelyn ammattilaisia avustamaan kohteen läpikäynnissä. Due diligencen osa-alueisiin kuuluvat esimerkiksi taloudellinen, oikeudellinen, verotuksellinen ja tekninen läpikäynti. Näiden eri due diligence -tekijöiden koordinointi ja varmistus ovat tärkeä osa yrityskauppaprosessia, jolloin varmistetaan, että kaikki ostajalle olennaiset osa-alueet tulee tarkasteltua.

Due diligence on ensisijaisesti päätöksenteon perusta ostoyhtiön johdolle. Toiseksi, se toimii neuvottelutukena ostoyhtiön ja myyvän yrityksen välisissä sopimusneuvotteluissa.  DD tukee myös yrityksen arvonmäärityksessä, synergiaoletuksen arvioinnissa, vero- ja rakennesuunnittelussa, rahoituspäätöksessä, yhtiön haltuunotossa ja integraatiossa. Due diligence voi olla laajempi tai suppeampi riippuen esimerkiksi siitä, kuinka suurta tai monimutkaista liiketoimintaa kohdeyritys harjoittaa tai kuinka hyvin ostaja tuntee yrityksen, markkinat tai toimialan. Due diligence-toimeksiannon laajuus riippuu ostajan riskinottokyvystä ja asemasta, kohteen koosta ja siitä, kuinka paljon ostaja on halukas maksamaan ulkopuolisille asiantuntijoille varmuudesta ja mielenrauhasta.


BDO:n lähestymistapa due diligenceen

Due diligence ei ole vakiintunut standardi eikä sen suorittamiselle ole yleistä mallia. Alla kuvailemme, mitkä asiat ovat meillä BDO:lla keskeisiä taloudellista due diligenceä suorittaessa.

Transaction Services -asiantuntijatiimillämme on laaja kokemus sekä kotimaisille että ulkomaisille yritysasiakkaille laadituista due diligence -selvityksistä, jotka on aina räätälöity vastaamaan kunkin asiakkaan tarpeita. Ymmärrämme yrityksen arvonmuuttajia ja kriittisiä tekijöitä ehdotetun kaupan toteuttamisessa. Käytämme monivuotista kauppakokemustamme antaaksemme selkeät mielipiteet. Autamme asiakkaita tunnistamaan yritysjärjestelyn keskeiset mahdollisuudet ja haasteet sekä riippumattomasti että liiketoiminnan tulevaisuutta ennakoiden. Myös selkeä viestintä on meille tärkeää: emme piilota johtopäätöksiä vaikeaselkoisten varaumien taakse, vaan selitämme, mitä asiat käytännössä tarkoittavat ja mikä vaikutus niillä on yritysjärjestelyn onnistumiseen. Mielestämme hyvä due diligence -neuvonanto tarkoittaa ensisijaisesti tätä.


Vahvuuksiamme due diligence -projekteissa ovat mm. seuraavat asiat:

  • omistautunut tiimi, jolla on riittävästi kokemusta tarjota luotettavia, helposti ymmärrettäviä ja objektiivisia due diligence -palveluja
  • DD-projekteja johtavat aina kokeneet asiantuntijat. Noudatamme käytännönläheistä ja ennakoivaa lähestymistapaa
  • räätälöidyt ja fokusoidut rapotit, jotka vastaavat asiakkaan tarpeita.

Ota yhteyttä — keskustelemme mielellämme tarpeistanne ja siitä, miten voisimme parhaiten olla avuksi tavoitteidenne saavuttamisessa!